top of page

Gestor ACELL

La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL és una entitat sense afany de lucre que té com a principal objectiu fomentar, organitzar i regular la pràctica de l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual, adaptant-la, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i preferències. Aquest objectius van adreçats tant a les persones amb discapacitat intel·lectual com als clubs formats per aquest col·lectiu. En l’exercici de les seves funcions i activitats, la Federació s’atendrà als principis i valors generalment acceptats de la integració, normalització, subsidiarietat i utilització dels recursos comunitaris, prioritzant sempre en el benestar i satisfacció personal dels esportistes en la seva integració social. A més de les activitats pròpies de gestió, administració, organització i reglamentació de l’esport per a persones amb disminució psíquica, la Federació exerceix, principalment, les següents funcions:
 

 • Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’esport per persones amb disminucions psíquiques.

 • Desenvolupar i organitzar programes esportius i de lleure, campionats i tot tipus d’activitats esportives de forma continuada al llarg de tot l’any.

 • Qualificar les competicions esportives oficials a Catalunya.

 • Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.

 • Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats d’àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes.

 • La formació de tècnics, àrbitres, comitès tècnics i d’altres que els agrupin, i també òrgans específics pels clubs que participin en competicions.

 • Organitzar tot tipus d’activitats en l’àmbit del lleure de caire cultural, lúdic, i de vacances que siguin complementàries a les pròpiament esportives que li són pròpies.


 

Dades pràctiques

 • 118 entitats membres i més de 3.800 llicències esportives

 • 16 disciplines esportives: atletisme, bàsquet, handbol, tennis, tennis taula, petanca, vela, hoquei interior, futbol sala, natació, bàdminton, esquí, ciclisme, gimnàstica esportiva, equitació i proves motrius.

 • Seguim la filosofia del moviment internacional Special Olympics, que aplega el major nombre d’esportistes amb discapacitat intel·lectual de tot el món, per la qual l’esportista és el més important i l’esport és una eina per transmetre valors, garantint que els atletes gaudeixen d’una competició digna, justa i equilibrada.

Oferta esportiva

 • Elaborem un calendari estable i regular de campionats a tot Catalunya, adaptats a totes les edats i graus de discapacitat.

 • Organitzem campionats territorials (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), de Catalunya, escolars, lligues catalanes i també participem en proves populars que organitzen entitats o institucions de tot el territori (Cursa de la Mercè, Jean Bouin, Garmin Barcelona Triathlon, Travessia del Port de Barcelona, etcètera).

 • Ens encarreguem de fer la selecció dels esportistes per a les competicions estatals i internacionals.

 • Com a federació catalana, organitzem conjuntament amb Special Olympics Catalunya i diferents ajuntaments, els Jocs Special Olympics a Catalunya. Aquest esdeveniment s’ha consolidat com una de les nostres activitats més notòries i de major projecció local i internacional. Els nostres esportistes hi adquireixen un protagonisme que els permet mostrar les seves capacitats a tota la societat, protagonitzant grans històries personals i de superació.

 • Comptem amb la col·laboració i el suport de diferents administracions (Generalitat de Catalunya, Diputacions provincials, Ajuntament de Barcelona i altres consistoris), institucions (UFEC-Unió de Federacions Esportives de Catalunya), altres federacions esportives catalanes, clubs i entitats privades, esportistes d’elit i professional del món de l’esport català i internacional.

Oferta de lleure

 • Dissenyem programes de vacances, respirs i caps de setmana. Comptem amb més de 1.300 places de vacances i respirs durant tot l’any.

 • Oferim serveis directes als nostres federats en els àmbits de lleure i esport amb productes específics per a cadascun d’ells. 

bottom of page